logo_bcpb.jpg

Obchodovanie

Názov CP Kurz Zmena

SAX Index

Detail SAX
Aktuálna hodnota:
Zmena:

Denný sumár

Ku dňu: 04.12.2023 Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 1 698 887,79 0,00
Počet zobchodovaných kusov CP 1 552
Počet obchodov 29
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 0
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 1
SAX Index 306,40      -0,34%

Denné oznamy

Poradca emitenta

Poradca investora

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie