logo_bcpb.jpg

Obchodovanie

Názov CP Kurz Zmena

SAX Index

Detail SAX
Aktuálna hodnota:
Zmena:

Denný sumár

Ku dňu: 05.06.2023 Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 459 049,85 0,00
Počet zobchodovaných kusov CP 227
Počet obchodov 18
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 0
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 0
SAX Index 315,54      0,00%

Denné oznamy

Poradca emitenta

Poradca investora

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie