CEEplus

CEEplus – Index búrz regiónu Trojmorie

Burzy regiónu Trojmorie podpísali dohodu o spoločnom zámere týkajúcu sa nového indexu CEEplus. Spustenie indexu bolo oficiálne oznámené za účasti ministra pre investície a hospodársky rozvoj Jerzyho Kwiecińskiho na 29. Ekonomickom fóre v poľskom meste Krynica-Zdrój. Portfólio indexu bude zahrňovať najväčšie a najlikvidnejšie akciové tituly kótované na burzách krajín Vyšehradskej skupiny, Chorvátska, Rumunska a Slovinska; výpočet indexu bude zabezpečovať varšavská burza Index bude slúžiť ako podklad pasívneho fondu spravovaného investičnou spoločnosťou TFI PZU.

Generálni riaditelia búrz krajín Vyšehradskej skupiny (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), Chorvátska, Rumunska a Slovinska podpísali dohodu o spoločnom zámere týkajúcu sa zverejňovania nového burzového indexu regiónu Trojmorie – CEEplus. Spustenie indexu bolo oficiálne oznámené za účasti ministra pre investície a hospodársky rozvoj Jerzyho Kwiecińskiho počas panelovej diskusie na tému „Vývoj spoločného burzového indexu regiónu Trojmorie: príležitosti a výhody“ na 29. Ekonomickom fóre v poľskom meste Krynica-Zdrój. Za výpočet a zverejňovanie indexu bude zodpovedať varšavská burza (GPW).

Portfólio indexu bude zahrňovať viac ako 100 najlikvidnejších akciových titulov spoločností kótovaných na stredo- a východoeurópskych burzách v Bratislave, Bukurešti, Budapešti, Ľubľane, Prahe, Varšave a Záhrebe. Akciové tituly participujúce v indexe musia spĺňať kritérium likvidity: priemerná zobchodovaná hodnota za obchodný deň minimálne 90 000 eur za šesťmesačné obdobie. Účasť akcií v indexe bude závisieť od ich miery tzv. free float (trhová kapitalizácia akcií voľne obchodovateľných na trhu) a bude obmedzená podľa pravidla „5/10/40“ (t.j. účasť najväčšieho akciového titulu je obmedzená na 10 %, celková účasť akciových titulov s váhou vyššou ako 5 % je limitovaná na 40 %). Účasť akciových titulov z ktorejkoľvek jednotlivej krajiny v portfóliu indexu bude obmedzená na 50 % (v praxi sa obmedzenie vzťahuje len na akcie kótované na varšavskej burze).

Dohoda o spoločnom zámere ohľadom nového regionálneho indexu je súčasťou pokračujúcej spolupráce medzi organizátormi kapitálových trhov v regióne strednej a východnej Európy. Tento projekt zabezpečí, že burzy regiónu budú mať silnejší hlas pri diskusiách o kapitálových trhoch Európskej únie. Iniciatíva otvára Európskej únii koherentnú pozíciu celého regiónu.

Nový index bude zverejňovaný denne na základe záverečných cien prepočítaných výmenným kurzom poľskej národnej banky pre jednotlivé meny, ako aj euro a americký dolár. CEEplus bude kurzovým indexom a bude slúžiť ako podklad pre pasívne fondy investičnej spoločnosti TFI PZU: inPZU CEEplus – ďalší podfond zastrešujúceho fondu inPZU SFIO. Tento fond s odporúčaným investičným horizontom minimálne troch rokov bude zameraný na retailových aj profesionálnych klientov a bude dostupný na platforme inPZU.

Prvé diskusie o spoločnom indexe boli iniciované na prvom samite V4+2 stredo- a východoeurópskych búrz v Prahe dňa 20. februára 2018. Na tomto podujatí sa stretli generálni riaditelia z Poľska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska, ako aj Rumunska a Chorvátska. Plán spustiť regionálny index oznámili generálni riaditelia búrz regiónu počas diskusie na tému „Spolupráca kapitálových trhov krajín strednej a východnej Európy“ v rámci 28. Ekonomického fóra v meste Krynica-Zdrój.

Detailné informácie k indexu, jeho aktuálne zloženie a vývoj je k dispozícii tu: GPW Benchmark – Index factsheet

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie