logo_bcpb.jpg

Obchodovanie

Názov CP Kurz Zmena

SAX Index

Detail SAX
Aktuálna hodnota:
Zmena:

Denný sumár

Ku dňu: 18.07.2024 Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 226 944,30 0,00
Počet zobchodovaných kusov CP 10 896
Počet obchodov 17
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 0
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 0
SAX Index 308,58      0,00%

Denné oznamy

Poradca emitenta

Poradca investora

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie