logo_bcpb.jpg

Obchodovanie

Názov CP Kurz Zmena

SAX Index

Detail SAX
Aktuálna hodnota:
Zmena:

Denný sumár

Ku dňu: 14.06.2024 Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 1 343 366,19 0,00
Počet zobchodovaných kusov CP 51 990
Počet obchodov 66
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 0
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 0
SAX Index 304,70      0,00%

Denné oznamy

Poradca emitenta

Poradca investora

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie