Trhy

* Mnohostranný obchodný systém („Multilateral trading facility“ – „MTF“) – obchodný systém organizovaný BCPB  od 1. mája 2008 v súlade s § 39a zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov

MIC kódy trhov na BCPB:

XBRA – pre Regulovaný trh
EBRA – pre Mnohostranný obchodný systém (MTF)

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie