Váhy SAX

Váhy SAX k: 30.6.2024
Spoločnosť
ISIN
Skratka
Váhy[%]

Biotika a.s.

CS0009013453, SK1120004009
BSL
19,39

Tatry mountain resorts, a.s.

SK1120010287
TMR
15,65

Tatra banka

SK1110001502
TAT
23,86

VIPO

CS0009005152
VIP
20,13

D O L K A M Šuja

CS0009013354
DSU
20,97
logo_bcpb.jpg

Prihlásenie