logo_bcpb.jpg

Obchodovanie

Názov CP Kurz Zmena

SAX Index

Detail SAX
Aktuálna hodnota:
Zmena:

Denný sumár

Ku dňu: 15.04.2024 Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 1 150 102,18 0,00
Počet zobchodovaných kusov CP 101 000
Počet obchodov 57
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 0
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 0
SAX Index 316,19      0,00%

Denné oznamy

Poradca emitenta

Poradca investora

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie