Poradca investora

Čo je kapitálový trh a burza?

Kapitálový trh je miesto, kde štát, väčšie či menšie podniky, banky ako aj mestá a obce hľadajú dlhodobé zdroje na financovanie svojho ďalšieho rozvoja a investori možnosť umiestnenia a zhodnotenia svojich voľných finančných prostriedkov.
Základ existencie kapitálového trhu v Slovenskej republike položila prvá vlna kupónovej privatizácie. Za účelom vytvorenia trhu s cennými papiermi bola v roku 1991 založená Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB), ktorá v súčasnosti organizuje regulovaný trh a zabezpečuje s tým súvisiace činnosti, a ktorá má na výkon tejto činnosti povolenie udelené Národnou bankou Slovenska. Komerčná činnosť BCPB sa začala dňa 6.4.1993.

Kto môže obchodovať na BCPB?

Činnosť BCPB je rovnako ako väčšina búrz vo svete založená na členskom princípe, pričom stať sa členom burzy a uzatvárať obchody môže iba subjekt, ktorý je bankou, obchodníkom s cennými papiermi alebo správcovskou spoločnosťou a splní podmienky stanovené zákonom a burzovými pravidlami. Fyzické osoby, ktoré majú záujem o predaj, resp. kúpu cenných papierov obchodovaných na BCPB sa musia obrátiť na niektorého z členov BCPB. Kompletný zoznam členov aj s kontaktnými údajmi nájdete na našej internetovej stránke v časti Členovia

Ako postupovať pri kúpe alebo predaji cenných papierov?


Ak sa klient rozhodne kúpiť cenné papiere na BCPB, musí najskôr navštíviť niektorého z členov burzy, ktorý s ním uzavrie komisionársku zmluvu o obstaraní kúpy cenných papierov. Príkaz na kúpu do obchodného systému burzy za klienta zadáva burzový maklér, ktorý je zamestnancom člena. V prípade, ak sa príkaz na kúpu stretne v obchodnom systéme s vyhovujúcim príkazom na predaj, dôjde k uzavretiu burzového obchodu.
Ak sa klient rozhodne predať cenné papiere na BCPB, musí takisto najskôr navštíviť niektorého z členov burzy, ktorý s ním uzavrie komisionársku zmluvu o obstaraní predaja cenných papierov. Aj takýto príkaz na predaj zadáva do obchodného systému burzy za klienta burzový maklér. V prípade, ak sa príkaz na predaj stretne v obchodnom systéme s vyhovujúcim príkazom na kúpu, dôjde k uzavretiu burzového obchodu.
Cenné papiere v prípade kúpy sú na účet klienta pripísané obvykle na tretí burzový deň po uzavretí obchodu a finančné prostriedky člen zasiela klientom podľa dohodnutých podmienok v pokyne. S realizáciou obchodov prostredníctvom členov sú spojené poplatky, o výške ktorých je potrebné sa informovať u príslušného člena.

Čo je potrebné k predaju/ kúpe cenných papierov obchodovaných na BCPB?

Podklady k predaju/kúpe cenných papierov sú definované jednotlivými členmi BCPB.

Ako zistiť, či sa daný cenný papier obchoduje na BCPB?

V prípade ak fyzická osoba vlastní cenné papiere nadobudnuté v prvej vlne kupónovej privatizácie alebo inou formou a chce vedieť čo sa s cennými papiermi danej spoločnosti deje, resp. má záujem ich predať, má možnosť zistiť, či sa s týmto cenným papierom ešte obchoduje na BCPB.
Predmetné informácie môže získať z nasledujúcich zdrojov:

  1. Z internetovej stránky BCPB v časti Zoznam cenných papierov
  2. Od členov BCPB
  3. Na oddelení Externej komunikácie BCPB

Kurzový lístok BCPB

Na konci každého burzového dňa BCPB publikuje na svojej web stránke oficiálny kurzový lístok, ktorý obsahuje zoznam cenných papierov, s ktorými sa v ten deň obchodovalo alebo bola zaznamenaná jedna objednávka (ponuka alebo dopyt), ich kurzy, objemy obchodov a ďalšie informácie potrebné pre investorov. Kurzový lístok uverejňujú aj niektoré tlačové agentúry či zahraniční profesionálni šíritelia dát. Na druhý deň je kurzový lístok v upravenej podobe publikovaný v denníku Hospodárske noviny.

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie