Zoznam členov

Žiškova 11, 811 02 Bratislava

Tel.: 02/5966 8806, 5966 8805, 5966 8810


Fax: 02/5441 4860

Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká republika

prostredníctvom pobočky v SR:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava

E-mail: info@jtbanka.sk

Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava

Tel.: 02/5932 92 11

Mobil: +421 908 965 716, +421 908 965 714

Fax: 02/5932 95 17

E-mail: rmsmarket@rmsmarket.sk

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1

Tel.: 02/5787 15 13, 5787 15 15

Fax: 02/5865 11 97

Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.: (00 420) 221 424 111

Fax: (00420)  221 424 222

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Kontaktné centrum: 0850 00 6500

E-mail: info@pabk.sk

Hodžova 11, 010 11 Žilina

Tel.: 041/5111 448, 5111 414

Fax: 041/5111 435

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

spojovateľka: 02/4862 11 11

Sporotel : 0850 111 888, 0915 111 888, 0910 111 888

Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1

Dialog: 02/ 5919 1000, 6866 1000,

0903 903 902 (T-Mobile), 0906 011 000 (Orange),

0850 111 100 (pre mimobratislavských klientov)

Mlynské nivy 1 – P. O. Box 90, 829 90 Bratislava 25

Tel.: 02/5055 9401, 5055 9410

Fax: 02/5055 2077

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie