Kurzový lístok akcií a podielových listov

Polia nie sú správne vyplnené.
Dátum:

MTT – modul tvorcov trhu
Zmena (%) – % zmena priemerného kurzu oproti predchádzajúcemu priemernému kurzu
Stred pásma – stred prípustného cenového pásma na nasledujúci obchodný deň
Akcie obchodované v module tvorcov trhu sa obchodujú aj v ostatných podsystémoch burzového obchodného systému
Obchody v rámci ponúk na prevzatie sa stávajú účinnými až po vyhlásení ponuky na prevzatie za úspešnú
Ceny a objemy v KL sa uvádzajú v mene obchodovania, dividendy v mene denominácie
Vysvetlivky ku kurzovým lístkom (.pdf)

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie