Obchodné dni

Na BCPB je možné uzatvárať obchody počas pracovných dní, s výnimkou dní, ktoré nie sú obchodnými dňami. Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja sa na BCPB neobchoduje.

Dni, ktoré nie sú obchodnými dňami v roku 2024:

1. január 2024
29. marec 2024
1. apríl 2024
1. a 8. máj 2024
5. júl 2024
29. august 2024
1. november 2024
24., 25. a 26. december 2024

Fázy obchodného dňa:

10,30 – 10,50 hod. – Fixing

11,00 – 15,30 hod. – Kontinuálne obchodovanie, blokové obchodovanie, obchodovanie v module tvorcov trhu, nahlasovanie priamych a repo obchodov.

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie