Obchodné dni

Na BCPB je možné uzatvárať obchody počas pracovných dní, s výnimkou dní, ktoré nie sú obchodnými dňami. Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja sa na BCPB neobchoduje.

Dni, ktoré nie sú obchodnými dňami v roku 2023:

6. január 2023
7. a 10. apríl 2023
1. a 8. máj 2023
5. júl 2023
29. august 2023
1. a 15. september 2023
1. a 17. november 2023
25. a 26. december 2023

Fázy obchodného dňa:

10,30 – 10,50 hod. – Fixing

11,00 – 15,30 hod. – Kontinuálne obchodovanie, blokové obchodovanie, obchodovanie v module tvorcov trhu, nahlasovanie priamych a repo obchodov.

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie