logo_bcpb.jpg

Obchodovanie

Názov CP Kurz Zmena

SAX Index

Detail SAX
Aktuálna hodnota:
Zmena:

Denný sumár

Ku dňu: 21.09.2023 Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 2 422 021,74 0,00
Počet zobchodovaných kusov CP 3 213
Počet obchodov 35
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 1
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 0
SAX Index 330,26      0,00%

Denné oznamy

Poradca emitenta

Poradca investora

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie