Školenia BCPB

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) už niekoľko rokov úspešne organizuje odborné školenia obsahovo zamerané na finančný trh. Lektormi týchto školení sú ako zástupcovia akademickej sféry, tak aj odborníci priamo pôsobiaci na finančnom trhu či už z externého prostredia alebo priamo spomedzi pracovníkov BCPB.

Školenia prebiehajú v sídle BCPB na Vysokej 17 v Bratislave. Školenia začínajú vždy o 9:00 hod. a trvajú max. do 16:00 hod.

Ak sa rozhodnete pre účasť na niektorom z ponúkaných školení, stačí vyplniť prihlášku a odoslať ju na BCPB.

Školenia sa konajú pri minimálnom počte 5 prihlásených.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte prosím:

Sekretariát a externá komunikácia
tel.: 02/49 236 102
fax.: 02/49 236 103
e-mail: oma@bsse.sk

Číslo školenia
Názov školenia
Termín
Cena vrátane DPH [EUR]
logo_bcpb.jpg

Prihlásenie