Kurzový lístok dlhopisov a HZL

Polia nie sú správne vyplnené.
Dátum:

MTT – modul tvorcov trhu
Zmena (%) – % zmena priemerného kurzu oproti predchádzajúcemu priemernému kurzu
Stred pásma – stred prípustného cenového pásma na nasledujúci obchodný deň
# – s CP nebol uskutočnený kurzotvorný obchod, výnos je prepočítaný k hodnote priemeru najlepšej kotácie
Dlhopisy obchodované v module tvorcov trhu sa obchodujú aj v ostatných podsystémoch burzového obchodného systému
Objemy v KL sa uvádzajú v mene obchodovania, menovité hodnoty v mene denominácie 
Vysvetlivky ku kurzovým lístkom (.pdf)

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie