Spoločnosť GEVORKYAN oslávila vstup na BCPB slávnostným stretnutím s investormi

Dňa 19.3.2024 sa v priestoroch Sky Park Offices v Bratislave konalo slávnostné stretnutie emitenta GEVORKYAN s investormi ako oslava prijatia akcií spoločnosti GEVORKYAN na kótovaný hlavný trh Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB).

Akcie spoločnosti GEVORKYAN boli prijaté formou duálneho listingu na BCPB dňa 22.2.2024 a podľa Burzy cenných papierov v Bratislave znamená vstup spoločnosti GEVORKYAN významný míľnik pre slovenský kapitálový trh. „Na burzu vstúpila po dlhom čase úspešná slovenská spoločnosť s akciami,“ hovorí Lukáš Bonko, generálny riaditeľ BCPB. „Očakávame že to bude mať pozitívny vplyv na celkovú atraktivitu a likviditu trhu, keďže pridávame do portfólia investorov novú a potenciálne atraktívnu investičnú príležitosť.“

GEVORKYAN môže byť aj významnou inšpiráciou  či  motiváciou pre iné spoločnosti,  ktoré zavažujú získanie kapitálu pre svoj rozvoj. „Vstup na kapitálový trh cez burzu prináša vyššiu mieru slobody pre firmu ako v prípade financovania cez tradičné spôsoby, akým je bankový úver,“ hovorí Lukáš Bonko.

„Transparentnosť, zodpovednosť voči investorom a využitie burzy môže viesť k zvýšenej dôvere, viditeľnosti firmy na trhu a medzi obchodnými partnermi, lepším podmienkam financovania a v konečnom dôsledku k rastu firmy.“

Spoločnosť GEVORKYAN  je európskym lídrom v práškovej metalurgii,  vyrába 3 000 rozličných súčiastok, vyvíja stále nové súčiastky, tržby spoločnosti kontinuálne rastú – v roku 2023 dosiahli hodnotu 76 miliónov eur, má viac ako 150 zamestnancov. Svoje výrobky dodáva GEVORKYAN na štyri kontinenty, diverzifikácia ich produktového portfólia je veľká – robia produkty pre ropný priemysel, meraciu techniku, bezpečnostné systémy, automobilový priemysel, chladiace zariadenia, tepelné čerpadlá, poľnohospodárske stroje, záhradnú techniku.

Vstup spoločnosti GEVORKYAN na Burzu cenných papierov v Bratislave vníma jej zakladateľ a majoritný vlastník Artur Gevorkyan najmä ako výhodu pre investorov. „Investovanie do spoločnosti bude pre nich jednoduchšie, keďže budú môcť investovať priamo v eurách, čo na pražskej burze nebolo možné,” doplnil Artur Gevorkyan.

Burza cenných papierov v Bratislave ďakuje všetkým partnerom a hosťom, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa spoločného neformálneho stretnutia. Sme radi, že celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére spoločných rozhovorov a zdieľania podnikateľských príbehov a skúseností. Veríme, že pre všetkých bol tento spoločne strávený čas prínosný a inšpiratívny.

Ďalšie oznamy

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie