logo_bcpb.jpg

Akcionári

Akcionári

MH Manažment, a.s.

Československá obchodní banka, a.s.

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Ostatní

Podiel na základnom imaní [nad 1 %]

75,94%

11,77%

5,07%.

3,93%

3,29%

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie