Orgány BCPB

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva

Ing. Martin Barto, CSc.

Podpredseda predstavenstva

Ing. Róbert Kopál

Členovia predstavenstva

Ing. Viktor Reischig
Ing. Lukáš Bonko
Ing. Filip Králik

Generálny riaditeľ

Ing. Lukáš Bonko

Poradný výbor Predstavenstva BCPB

Predseda

Ing. Róbert Kopál

Tajomníčka

JUDr. Svetlana Kucmenová

Členovia

Ing. Róbert Herbec
Ing. Rastislav Paulíny
Ľuboš Škobla
Ing. Michal Štubňa
Ing. Andrej Ungvarský

Dozorná rada

Členovia dozornej rady

Ing. Igor Lichnovský – predseda Dozornej rady
Igor Barát
Ing. Miloš Švantner

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie