Oznam o zmene organizácie maklérskych skúšok od 1.2.2023

Vážení makléri,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.2.2023 nadobudol účinnosť nový Vykonávací predpis BCPB k Pravidlám pre členstvo týkajúci sa organizácie maklérskych skúšok a vydávania osvedčenia o znalosti obchodného systému a burzových pravidiel (ďalej len „vykonávací predpis“), ktorým sa mení spôsob vykonávania maklérskych skúšok a preskúšaní na BCPB.

V záujme zefektívnenia a zjednodušenia vykonávania maklérskych skúšok a preskúšaní (ďalej len „maklérske skúšky“) BCPB pristúpila k organizácii maklérskych skúšok formou vopred určeného časového bloku v tzv. jarnom a jesennom termíne. Presné termíny maklérskych skúšok budú v dostatočnom časovom predstihu oznámené súčasným burzovým maklérom, členom BCPB a širokej verejnosti prostredníctvom viacerých komunikačných zdrojov (napr. webové sídlo BCPB, WEBOS, elektronická komunikácia apod.).

Nakoľko nám záleží na komforte žiadateľov o vykonanie maklérskych skúšok, BCPB v najbližších týždňoch/najbližšom čase predstaví nový systém prihlasovania sa na maklérske skúšky prostredníctvom nového webového sídla BCPB, ktorý umožní každému žiadateľovi  flexibilne si manažovať svoju účasť na maklérskej skúške.

Najbližšie maklérske skúšky podľa nových podmienok plánuje BCPB organizovať na jeseň 2023. BCPB má záujem, aby nový systém organizácie maklérskych skúšok bol úspešný a bez stresov, a preto pristúpila k predĺženiu platnosti osvedčení o znalosti obchodného systému a burzových pravidiel, t.j. osvedčení vydaných do 31.1.2023 (vrátane), ktorých platnosť sa predlžuje do 31.12. príslušného kalendárneho roka, v ktorom by inak uplynula platnosť osvedčenia.[1]

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v súvislosti so zmenou organizácie maklérskych skúšok BCPB pristúpila aj k úprave poplatkov za vykonanie maklérskych skúšok:

Burzový poplatok za skúšku (preskúšanie) zo znalosti obchodného systému a burzových pravidiel

100 EUR

Burzový poplatok za každú náhradnú skúšku (náhradné preskúšanie) zo znalosti obchodného systému a burzových pravidiel

50 EUR

Burzový poplatok za vydanie osvedčenia burzy o znalosti obchodného systému a burzových pravidiel

50 EUR

Veríme, že uvedené zmeny prispejú k úspešnému zvládnutiu maklérskych skúšok všetkých žiadateľov.

Bližšie informácie k organizácii maklérskych skúšok nájdete vo Vykonávacom predpise k Pravidlám pre členstvo.

[1] Napr. ak bolo osvedčenie vydané 25.4.2020, pôvodne jeho platnosť uplynie 25.4.2023, podľa nových pravidiel to bude 31.12.2023.

Ďalšie oznamy

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie