Zmeny v burzových pravidlách od 1.2.2023

Rozhodnutím NBS zo dňa 24.1.2023 boli schválené zmeny v Burzových pravidlách BCPB. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2023. Schválené zmeny umožňujú prijať na obchodovanie na trhy BCPB, resp. zaradiť do zoznamu MTF cenné papiere fondov kolektívneho investovania vrátane akcií investičných fondov s premenlivým základným imaním (tzv. SICAV) a nemajetkové cenné papiere distribuované kvalifikovaným investorom alebo profesionálnym klientom (tzv. fondy kvalifikovaných investorov). Úplné znenie Burzových pravidiel a vykonávacích predpisov sa nachádza na tu:

Ďalšie oznamy

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie