Vývoj obchodovania na BCPB – december 2022

Komentár k obchodovaniu si môžete stiahnuť tu

Ďalšie oznamy

Pozastavenie obchodovania

Predstavenstvo BCPB dňa 26.10.2023 rozhodlo: – v súlade Článkom 8 ods. 8.2 písm. a) Pravidiel regulovaného voľného trhu BCPB o pozastavení obchodovania na regulovanom voľnom

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie