Zmena pásma likvidity pre akcie od 1. apríla 2024

Od 3.1.2018 BCPB uplatňuje v súlade s MiFID II (nariadenie komisie č. 2017/588 – RTS11) nový režim veľkosti tikov, ako funkciu pásma likvidity nástroja a cenového rozpätia v tomto pásme likvidity, ktorý zodpovedá cene objednávky.

BCPB preto zverejňuje tabuľku pásma likvidity akcií obchodovaných na BCPB, pre ktoré ESMA vypočítala  priemerný denný počet transakcií.

Každý rok, najneskôr na konci marca (počnúc rokom 2019), ESMA zverejní nové pásma likvidity pre akcie, ktoré budú v obchodnom systéme burzy implementované od začiatku apríla.

Pásma likvidity pre akcie uplatňované od 1.4.2024 do 31.3.2025 nájdete TU.

 

Ďalšie oznamy

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie