Vývoj obchodovania na BCPB – september 2023

Komentár k obchodovaniu na BCPB za september 2023 si môžete stiahnuť tu.

Ďalšie oznamy

Pozastavenie obchodovania

Predstavenstvo BCPB dňa 26.10.2023 rozhodlo: – v súlade Článkom 8 ods. 8.2 písm. a) Pravidiel regulovaného voľného trhu BCPB o pozastavení obchodovania na regulovanom voľnom

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie