Vývoj obchodovania na BCPB – október 2023

Komentár k obchodovaniu na BCPB za október 2023 si môžete stiahnuť tu.

Ďalšie oznamy

Revízia bázy akciového indexu SAX

Dňa 8. júla 2024 sa v súlade s pravidlami konštrukcie indexu SAX uskutočnila pravidelná revízia bázického zloženia indexu SAX. Cieľom revízie bolo zhodnotenie vývoja obchodovania

Pozastavenie obchodovania od 1.7.2024

Predstavenstvo BCPB dňa 27.6.2024 rozhodlo: – v súlade Článkom 8 ods. 8.2 písm. a) Pravidiel regulovaného voľného trhu BCPB o pozastavení obchodovania na regulovanom voľnom

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie