Investičná konferencia – Kapitálový trh 2023

Dňa 15. júna 2023 sa v hoteli AC Hotel by Marriott Bratislava konal už  11-ty ročník investičnej konferencie, organizovanej Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi v spolupráci s MAFRA Slovakia, pod názvom Kapitálový trh 2023.

V rámci podujatia boli odprezentované ročné skúsenosti, výsledky a vízie autora projektu „Zelený delfín“, vrátane scoringu podnikových dlhopisov. Práve téma dlhopisov a ich návrat na investičnú scénu bola jedným z nosných bodov programu.

Okrem toho sa tiež predstavilo viacero významných odborníkov a analytikov, ktorí odprezentovali svoj pohľad a očakávania na budúci vývoj základných parametrov, ktoré podmieňujú investičné rozhodnutia investorov.

Na podujatí sa diskutovalo aj na témy ochrany investorov a stability finančného trhu, tiež sa hovorilo aj o tom, čo sa chystá v oblasti poskytovania investičných služieb v EÚ a zároveň aj to, čo považuje dohľad NBS za aktuálne a kľúčové témy pri dohľade nad poskytovaním investičných služieb.

Hlavné témy a program konferencie sú k dispozícii tu: HNonline.sk – KAPITÁLOVÝ TRH, 15.6.2023, AC hotel by Marriott Bratislava

Jedným z bodov programu bolo aj odovzdávanie Cien BCPB za rok 2022 členovi burzy, ktorý v predchádzajúcom roku dosiahol najväčší obrat a emitentovi, ktorého cenné papiere boli najviac obchodované z pohľadu dosiahnutého finančného objemu. Túto tradíciu burza zaviedla v roku 1998, kedy boli tieto ceny odovzdané po prvýkrát pri príležitosti 5. výročia začiatku obchodovania na burze.

Emitentom, ktorého emisia akcií bola v roku 2022 na burze najviac obchodovaná sa stala spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., s ktorej akciami sa zrealizovali obchody v objeme 3,74 mil. EUR.

Členom burzy, ktorý v roku 2022 dosiahol najväčší obrat obchodov sa stala J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ktorá v minulom roku dosiahla obrat obchodov vo výške 473,52 mil. EUR, čo predstavuje 74,64 % podiel z celkového obratu obchodov. Cenu BCPB slávnostne prevzala z rúk generálneho riaditeľa BCPB Lukáša Bonka pani Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky Slovensko. 

Za osobný prínos k rozvoju kapitálového trhu na Slovensku bola odovzdaná cena BCPB aj pánovi Danielovi Bytčánkovi.

Daniel Bytčánek je spoluzakladateľom Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) a od 1. 2. 2003 je jej riaditeľom. Zodpovedá za správu štátneho dlhu, riadenie likvidity a súvisiace činnosti, ako sú vzťahy s investormi a ostatné strategické záležitosti týkajúce sa riadenia dlhu.

Absolvoval štúdium ekonómie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svoju bankovú kariéru začal v Poľnobanke Bratislava (UniCredito Italiano Group) ako obchodník na peňažnom a kapitálovom trhu. Od roku 1995 do roku 1997 bol vedúcim dealingu zodpovedným za obchodovanie na peňažnom, devízovom a kapitálovom trhu. V roku 1997 sa stal riaditeľom odboru treasury a investičného bankovníctva. Pred založením ARDAL pracoval dva roky v Slovenskej sporiteľni (Erste Group Bank) ako riaditeľ odboru riadenia aktív a pasív.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme !

Ďalšie oznamy

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie