30 rokov kapitálového trhu na Slovensku – konferencia NBS

Národná banka Slovenska, ktorá v rámci svojho mandátu podľa zákona o NBS a zákona o dohľade vykonáva okrem iného aj dohľad nad kapitálovým trhom, pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku zorganizovala medzinárodnú odbornú konferenciu venovanú histórii a aktuálnym témam kapitálového trhu na Slovensku.

Konferencia sa konala 6. júna 2023 v Kongresovej sále Národnej banky Slovenska so vstupom pre pozvaných a zaregistrovaných účastníkov. Zároveň bola vysielaná online. Konferenciu moderovala Lenka Buchláková, ekonomická moderátorka Televízie TA3.

Cieľom konferencie bolo zhodnotiť vývoj kapitálového trhu na Slovensku za ostatných 30 rokov, zamerať sa na aktuálne trendy a výzvy, ktorým slovenský kapitálový trh čelí a ponúknuť pohľady na jeho budúci rozvoj a to aj v kontexte vývoja v EÚ.

Konferencia bola rozdelená do štyroch tematických panelových diskusií a ďalších krátkych vstupov, počnúc panelom zástupcov lokálnych regulátorov z Českej republiky,  Rakúska a Slovenska, v rámci ktorého vystúpil čestný hosť – pani Natasha Cazenave, výkonná riaditeľka Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Nasledovali ďalšie panelové diskusie zamerané na aktuálne témy a trendy slovenského kapitálového trhu: retailové investičné produkty, financovanie prostredníctvom kapitálového trhu a digitalizácia kapitálového trhu. 

Tretej panelovej diskusie týkajúcej sa financovania prostredníctvom kapitálového trhu sa zúčastnil aj Lukáš Bonko, generálny riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave a spolu s ním v tomto paneli diskutovali aj páni Daniel Gašpar, riadiaci partner, Crowdberry, Peter Jedinák, advokát,  Allen & Overy a Martin Wiedermann, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Centrálny depozitár cenných papierov SR.

Predmetom tejto panelovej diskusie boli hlavne tieto témy:

 • Náklady a bariéry financovania
 • Slovenský trh vs. CEE región; rozdiely a možnosti synergie
 • Crowdfunding – alternatíva k tradičným trhom?
 • Ako ďalej so slovenským kapitálovým trhom?
 • Ako ďalej s burzou?
 • Prečo ísť na kapitálový trh a nie do banky? Sú lepšie dlhopisy?
 • Chceme viac zapojiť retail do financovania spoločností? (v kontexte crowdfundingu)
 • Čo pridaná hodnota crowdfundingových platforiem, distribútorov, obchodníkov s cennými papiermi?
 • Je finančná gramotnosť firiem (emitentov) limitáciou?
 • Do akej miery je malý trh schopný financovať malé spoločnosti? (vysoké poplatky súvisiace s emisiou, distribúciou, yield..)
 • Kupujem si s cenným papierom aj jurisdikciu kde sú cenné papiere emitované? Čo vieme spraviť pre vylepšenie pozície slovenského emitenta?
 • Čo bolo najväčším stimulom pre rast slovenského kapitálového trhu?
 • Je úlohou štátu fiškálne podporovať a stimulovať kapitálový trh?

V rámci diskusie sa spomínala aj dôležitosť dobrého Corporate governance a transparentnosť v súvislosti s lepším nacenením a získaním zdrojov.

Záznam z celej medzinárodnej konferencie je k dispozícii tu: Medzinárodná odborná konferecia: 30 rokov kapitálového trhu na Slovensku – YouTube, panelová diskusia k téme financovania prostredníctvom kapitálového trhu začína cca od času 4:33:30.

IMG_2417

Ďalšie oznamy

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie