Burzový informačný systém emitentov (BISE)

Existujúci emitent

Burzový informačný systém emitentov (BISE)

Burzový informačný systém emitentov (BISE) je určený všetkým spoločnostiam, ktorých cenné papiere sú prijaté na niektorom z trhov cenných papierov BCPB. Systém BISE umožňuje on-line zasielanie dokumentov alebo informácií od emitentov na BCPB a odtiaľ ďalej domácim a svetovým tlačovým agentúram, resp. verejnosti. Zároveň až na malé výnimky umožňuje eliminovať zasielanie dokumentov a informácií v papierovej podobe prostredníctvom štandardnej pošty, a tým vedie k znižovaniu poštových nákladov emitentov.

BISE predovšetkým umožňuje emitentom komfortné plnenie informačných povinností, ktoré im vyplývajú z prijatia ich cenných papierov na regulovanom trhu BCPB. Emitent má kedykoľvek prehľad o tom, aký dokument alebo informácia, kedy a kým bol odoslaný prostredníctvom BISE na BCPB. BISE poskytuje aj možnosť zadať lehotu na embargo pre šírenie odoslaného dokumentu alebo informácie verejnosti.

Bližšie informácie o predpokladoch pre fungovanie systému na strane užívateľa, technické informácie (prístup do systému, technické požiadavky na prevádzku, bezpečnosť systému atď.) ako aj o prihlásení sa do systému a o samotnom zasielaní dokumentov alebo informácií je možné získať v „BISE – MANUÁLI (.pdf)“.

Emitenti cenných papierov  môžu získať prístup s prihlasovacím menom a heslom ako aj ďalšie informácie ohľadom BISE bezodplatne telefonicky na tel. čísle + 421 2 4923 6163 alebo e-mailom na: ok@bsse.sk.

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie