logo_bcpb.jpg

Obchodovanie

Názov CP Kurz Zmena

SAX Index

Detail SAX
Aktuálna hodnota:
Zmena:

Denný sumár

Ku dňu: 27.05.2024 Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 1 163 107,18 0,00
Počet zobchodovaných kusov CP 263 052
Počet obchodov 31
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 0
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 1
SAX Index 307,74      -0,40%

Denné oznamy

Poradca emitenta

Poradca investora

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie