Investičná konferencia – Kapitálový trh 2024

Dňa 6. júna 2024 sa v hoteli AC Hotel by Marriott Bratislava konal už  12-ty ročník investičnej konferencie Kapitálový trh 2024, ktorá je už tradične organizovaná Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi v spolupráci s MAFRA Slovakia.

Medzi nosné témy tohtoročnej konferencie boli zaradené otázky prečo a ako získať nenávratné finančné zdroje na podnikanie prostredníctvom kapitálového trhu. Na konferencii vystúpili aj predstavitelia spoločnosti Gevorkyan vrátane jeho majiteľa a CEO pána Artura Gevorkyana, ktorí odprezentovali ich vlastnú cestu a skúsenosti vstupu na kapitálový trh. Zámerom organizátora podujatia bolo na konkrétnom aktuálnom príklade z praxe inšpirovať ďalších potencionálnych záujemcov o získavanie zdrojov na rozvoj ich podnikania prostredníctvom kapitálového trhu a zároveň im dodať nielen odvahu, ale aj návod ako celý tento proces absolvovať.

Konferencia Kapitálový trh ako výročné podujatie AOCP je určené pre širokú odbornú verejnosť a už tradične je aj miestom, na ktorom sú prezentované aktuálne novinky a témy z oblasti legislatívy, dohľadu a regulácie kapitálového trhu. Inak tomu nebolo ani tento rok, nakoľko na konferencii boli okrem iného predstavené tak zámery MF SR v oblasti prípravy zmien v zdaňovaní príjmov z kapitálového majetku, ako aj zámery NBS týkajúce sa účtovania predplatených poplatkov pri investovaní.

Viac informácií o programe a vystupujúcich nájdete tu: Kapitálový trh – HN konferencie (hnonline.sk)

Súčasťou konferencie bolo aj slávnostné odovzdávanie Cien BCPB za rok 2023 emitentovi, ktorého cenné papiere boli v minulom roku najviac obchodované z pohľadu dosiahnutého finančného objemu a členovi burzy, ktorý v predchádzajúcom roku dosiahol najväčší obrat. Túto tradíciu odovzdávania cien burza zaviedla v roku 1998, kedy boli tieto ceny odovzdané po prvýkrát pri príležitosti 5. výročia začiatku obchodovania na burze.

Emitentom, ktorého emisia akcií bola v roku 2023 na burze najviac obchodovaná sa po prvý raz v histórii stala spoločnosť Tatra banka, a.s.,  s ktorej akciami sa zrealizovali obchody v objeme 1,40 mil. EUR. Cenu z rúk Lukáša Bonka, generálneho riaditeľa BCPB slávnostne prevzal pán Oliver Pichler, CFO a člen predstavenstva Tatra banky.

Členom burzy, ktorý v roku 2023 dosiahol najväčší obrat obchodov sa stala J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ktorá túto cenu získala už po šiestykrát.  V minulom roku dosiahla  pozoruhodný obrat obchodov vo výške 624,19 mil. EUR, čo predstavuje 97,50 % podiel z celkového obratu obchodov. Cenu BCPB prišla slávnostne prevziať pani Anna Macaláková, riaditeľka a členka predstavenstva J&T Banky. 

Víťazom srdečne blahoželáme !

Ďalšie oznamy

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie