30 rokov od zrealizovania prvého obchodu na BCPB

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) bola založená bankami a poisťovňami zakladateľskou zmluvou z 8. januára 1991.  Jej vznik sa oficiálne datuje k 15. marcu 1991 v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií SR z roku 1990. Je jediným organizátorom regulovaného trhu s cennými papiermi v Slovenskej republike.

6. apríla 2023 si BCPB pripomína 30. výročie začiatku obchodovania.

Prvýkrát sa na parkete BCPB obchodovalo 6. apríla 1993 s dvoma emisiami kótovaných dlhopisov – VÚB a Komerční banka. Išlo o listinné cenné papiere, nakoľko obchodovanie so zaknihovanými cennými papiermi v tom čase nebolo fyzicky, technicky ani právne možné, keďže podľa Zákona o cenných papieroch na prevod zaknihovaného cenného papiera bola potrebná jeho registrácia zápisu v Stredisku cenných papierov (SCP), čo sa podarilo zmluvne zrealizovať až k 30. júnu 1993. Až potom sa na burze začalo obchodovať s akciami z prvej vlny kupónovej privatizácie, ktoré boli emitované podnikmi na území Slovenskej republiky.

Spočiatku sa obchodovalo v 14-denných intervaloch, neskôr sa začalo obchodovať v týždennej periodicite, a to v utorok s kótovanými a v stredu s registrovanými cennými papiermi.

Viac zaujímavostí a detailov z obdobia, keď sa začínalo na BCPB obchodovať nájdete aj vo Výročnej správe BCPB za rok 1993. 

Ďalšie oznamy

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie