Školenie pre maklérov

Školenie pre maklérov

Cena vrátanie DPH: 120 EUR

Predmetom školenia je objasniť jednotlivé časti Burzových pravidiel, ktoré sú predmetom preskúšania maklérov zo znalosti obchodného systému a Burzových pravidiel, analýza vybraných problémov a diskusia s účastníkmi. Po teoretickej časti bude nasledovať praktická inštruktáž k obchodnému systému BCPB. Školenie je určené pre burzových maklérov pripravujúcich sa na preskúšanie.

1. Pravidlá pre členstvo

1.1.    Podmienky členstva
1.2.    Typy členstva
1.3.    Žiadosť o členstvo
1.4.    Povinnosti člena

2. Pravidlá inšpekčnej činnosti

3. Pravidlá obchodovania

3.1.    Vykonávacie predpisy k Pravidlám obchodovania

4. Pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečení zúčtovania a vyrovnania

4.1.    Vykonávacie predpisy k Pravidlám účasti burzy a jej členov na  zabezpečovaní zúčtovania a vyrovanania

5. Pravidlá garančného fondu

5.1.    Vykonávací predpis k Pravidlám garančného fondu

6. Pravidlá MTF

7. Obchodný systém BCPB

Prednášajúci:

analytici a manažéri BCPB

 

Prihláška na školenie (.doc) – V prihláške na školenie (ak o školenie máte záujem), doplňte prosím dátum školenia 11.10.2023 o 9:00 alebo 12.10.2023 o 9:00 do vyhradeného priestoru na termín školenia.

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie