Index SDXGroup

Polia nie sú správne vyplnené.
Dátum:
Pre zadané kritériá sa nenašli žiadne záznamy

UPOZORNENIE

Dňa 24. apríla 2018 sa uskutočnila mimoriadna revízia bázického zloženia indexov SDXGroup v rámci skupiny SDXGroup v súlade s pravidlami konštrukcie SDXGroup.

Pri zohľadnení platných pravidiel konštrukcie indexu SDXGroup, preskúmaní kritéria likvidity (existencia trhovej ceny za posledných 12 mesiacov) a frekvencie obchodovateľnosti jednotlivých titulov zaradených v báze SDXGroup pre verejný sektor, komisia prijala rozhodnutie, vyradiť z bázy verejného sektora SDXGroup k 1.6.2018 všetky emisie.

Vzhľadom na neexistenciu substitúcie vyradených dlhopisov pre verejný sektor a nedostatok likvidných titulov pre zaradenie do súkromného sektora bude pozastavený výpočet indexu SDXGroup s účinnosťou od 1.6.2018.

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie