15:28 EPH 3,50/2020 100,00€  13:33 JTFG V 5,25/18 102,50€  12:54 Všeobecná úver.banka 136,00€ 0,74%  12:54 Všeobecná úver.banka 135,00€ 0,75%  12:54 Všeobecná úver.banka 134,00€ 0,75%  11:23 EPH 3,50/2020 100,00€  11:18 Tatry Mount. Resorts 25,10€  11:14 Tatry Mount. Resorts 25,10€  11:06 EPH 3,50/2020 100,00€  11:06 EPH 3,50/2020 100,00€  11:06 EPH 3,50/2020 100,00€  11:03 Všeobecná úver.banka 133,00€ 0,76%  11:00 HZL SPO 71 103,05€ -0,18%  11:00 HZL SPO 64 102,76€ -0,09%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
27. júna 2017
Hlavná stránka
Obchodovanie 27. jún 2017
Názov CPKurzZmena [%] 
Všeobecná úver.banka136,00 EUR0,74
Všeobecná úver.banka135,00 EUR0,75
Všeobecná úver.banka134,00 EUR0,75
Tatry Mount. Resorts25,10 EUR0,00
Tatry Mount. Resorts25,10 EUR0,00
Všeobecná úver.banka133,00 EUR0,76
Denný sumár 27. jún 2017
Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 228 060,61 10 120 348,39
Počet zobchodovaných kusov CP 965 8 809 000
Počet obchodov 14 4
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 2
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 0
SAX index 310,10 0,58%
SAX Index 310,10 0,58% 27. jún 2017
27. 6. 2017 
310,1 26. 6. 2017 
308,3 23. 6. 2017 
308,3 22. 6. 2017 
307,83 21. 6. 2017 
308,73 20. 6. 2017 
309,2 19. 6. 2017 
309,2 16. 6. 2017 
309,2 15. 6. 2017 
311,98 14. 6. 2017 
311,54 13. 6. 2017 
311,54 12. 6. 2017 
313,25 9. 6. 2017 
312,35 8. 6. 2017 
310,22 7. 6. 2017 
307,44 6. 6. 2017 
306,92 5. 6. 2017 
306,92 2. 6. 2017 
306,92 1. 6. 2017 
306,92 31. 5. 2017 
304,13 30. 5. 2017 
304,13 29. 5. 2017 
307,54 26. 5. 2017 
308,12 25. 5. 2017 
308,55 24. 5. 2017 
308,12 23. 5. 2017 
307,62 22. 5. 2017 
306,57 19. 5. 2017 
303,57 18. 5. 2017 
303,15 17. 5. 2017 
305 16. 5. 2017 
304,47 15. 5. 2017 
307,26 12. 5. 2017 
308,68 11. 5. 2017 
308,16 10. 5. 2017 
308,16 9. 5. 2017 
307,99 5. 5. 2017 
307,99 4. 5. 2017 
311,59 3. 5. 2017 
312,96 2. 5. 2017 
312,94 28. 4. 2017 
312,44 27. 4. 2017 
312,96 26. 4. 2017 
312,96 25. 4. 2017 
312,96 24. 4. 2017 
310,65 21. 4. 2017 
308,53 20. 4. 2017 
308,44 19. 4. 2017 
304,84 18. 4. 2017 
305,83 13. 4. 2017 
309,11 12. 4. 2017 
308,99 11. 4. 2017 
308,95 10. 4. 2017 
306,64 7. 4. 2017 
306,46 6. 4. 2017 
300,64 5. 4. 2017 
306,34 4. 4. 2017 
308,88 3. 4. 2017 
306,71 31. 3. 2017 
304,91 30. 3. 2017 
305,38 29. 3. 2017 
305,38
Oznamy
27. jún 2017 LUB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
23. jún 2017 ESM Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
22. jún 2017 SPO Prijatie cenného papiera a začiato...
22. jún 2017   Ostatné
22. jún 2017 MFR Zmeny náležitostí cenného papiera ...
22. jún 2017 MFR Zmeny náležitostí cenného papiera ...
22. jún 2017 MFR Zmeny náležitostí cenného papiera ...
19. jún 2017 PNB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
19. jún 2017 MFR Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
16. jún 2017 SES Informácie o emitentoch - SES a.s....
16. jún 2017 TAT Zmeny náležitostí cenného papiera ...
15. jún 2017 HBE Prijatie cenného papiera a začiato...
15. jún 2017 VUB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
15. jún 2017 SPO Zmeny náležitostí cenného papiera ...
14. jún 2017 BSL Indexy a výnosová krivka - Biotika...
31. máj 2017 !!! Pozastavenie obchodovania od 1....
15. feb 2017 !!! Oznam pre emitentov - LEI kód
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA