Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
28. mája 2016
Hlavná stránka
Obchodovanie 27. máj 2016
Názov CPKurzZmena [%] 
1. garantovaná 02 1,01 EUR0,00
1. garantovaná 02 1,01 EUR1,00
Všeobecná úver.banka140,00 EUR3,70
Slovnaft 64,67 EUR7,78
Všeobecná úver.banka135,00 EUR0,00
Všeobecná úver.banka135,00 EUR0,00
Všeobecná úver.banka135,00 EUR0,00
Všeobecná úver.banka135,00 EUR-0,74
Všeobecná úver.banka136,00 EUR0,00
Všeobecná úver.banka136,00 EUR0,00
Všeobecná úver.banka136,00 EUR0,00
Tatry Mount. Resorts23,70 EUR-0,84
SES Tlmače 1,02 EUR0,00
Majetkový Holding 40,00 EUR0,00
Chemolak 17,00 EUR-0,06
Chemolak 17,01 EUR0,06
Druhá strategická 10,00 EUR0,00
Druhá strategická 10,00 EUR25,00
Všeobecná úver.banka136,00 EUR0,00
Slovnaft 60,00 EUR0,00
Denný sumár 27. máj 2016
Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 1 554 882,64 12 623 227,59
Počet zobchodovaných kusov CP 1 868 12 050 000
Počet obchodov 42 3
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 4
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 2
SAX index 325,67 1,97%
SAX Index 325,67 1,97% 27. máj 2016
27. 5. 2016 
325,67 26. 5. 2016 
319,39 25. 5. 2016 
318,95 24. 5. 2016 
318,95 23. 5. 2016 
326,55 20. 5. 2016 
322,56 19. 5. 2016 
318,73 18. 5. 2016 
318,73 17. 5. 2016 
313,3 16. 5. 2016 
313,32 13. 5. 2016 
324,71 12. 5. 2016 
324,71 11. 5. 2016 
324,71 10. 5. 2016 
325,22 9. 5. 2016 
325,22 6. 5. 2016 
324,45 5. 5. 2016 
329,21 4. 5. 2016 
329,21 3. 5. 2016 
328,69 2. 5. 2016 
331,95 29. 4. 2016 
334,11 28. 4. 2016 
328,69 27. 4. 2016 
327,93 26. 4. 2016 
325,77 25. 4. 2016 
329,97 22. 4. 2016 
324,55 21. 4. 2016 
324,05 20. 4. 2016 
327,3 19. 4. 2016 
330,76 18. 4. 2016 
330,76 15. 4. 2016 
331,18 14. 4. 2016 
330,81 13. 4. 2016 
322,81 12. 4. 2016 
318,85 11. 4. 2016 
321,02 8. 4. 2016 
320,5 7. 4. 2016 
320,5 6. 4. 2016 
320,93 5. 4. 2016 
325,55 4. 4. 2016 
326,44 1. 4. 2016 
325,35 31. 3. 2016 
325,35 30. 3. 2016 
326,21 29. 3. 2016 
328,03 24. 3. 2016 
324,01 23. 3. 2016 
327,22 22. 3. 2016 
323,78 21. 3. 2016 
323,42 18. 3. 2016 
331,45 17. 3. 2016 
331,97 16. 3. 2016 
326,8 15. 3. 2016 
323,55 14. 3. 2016 
322,47 11. 3. 2016 
324,63 10. 3. 2016 
326,9 9. 3. 2016 
323,32 8. 3. 2016 
323,3 7. 3. 2016 
325,97 4. 3. 2016 
323,13 3. 3. 2016 
321,84 2. 3. 2016 
321,73 1. 3. 2016 
317,8
Oznamy
27. máj 2016 PNB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
27. máj 2016 TAT Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
26. máj 2016   Ostatné
25. máj 2016 BSL Indexy a výnosová krivka - Biotika...
25. máj 2016 VUB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
24. máj 2016 BSL Informácie o emitentoch - Biotika ...
24. máj 2016 SRA Informácie o emitentoch - Best Hot...
24. máj 2016 EPH Zmeny náležitostí cenného papiera ...
23. máj 2016 COB Informácie o emitentoch - Českoslo...
20. máj 2016 TAT Prijatie cenného papiera a začiato...
20. máj 2016 GLF Zmeny náležitostí cenného papiera ...
20. máj 2016 SPO Prijatie cenného papiera a začiato...
20. máj 2016   Ostatné
26. máj 2016   Pozastavenie obchodovania od 27...
12. jan 2016 !!! Zmeny v inf. povinnostiach emit...
8. jan 2016   Aktuálna ponuka školení
1. júl 2015 !!! Bezodplatné prevody cenných pap...
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA