Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
21. novembra 2018
Hlavná stránka
Obchodovanie 20. nov 2018
Názov CPKurzZmena [%] 
Všeobecná úver.banka172,00 EUR0,00
Všeobecná úver.banka172,00 EUR0,00
Prvá strategická 2,00 EUR0,00
Prvá strategická 2,00 EUR0,00
Druhá strategická 2,00 EUR0,00
Tatry Mount. Resorts28,60 EUR0,00
GARFIN HOLDING 02 1,55 EUR0,00
GARFIN HOLDING 02 1,55 EUR0,00
GARFIN HOLDING 02 1,55 EUR0,00
GARFIN HOLDING 02 1,55 EUR14,81
GARFIN HOLDING 02 1,35 EUR-12,90
Tatry Mount. Resorts28,60 EUR0,00
Všeobecná úver.banka172,00 EUR0,00
Denný sumár 20. nov 2018
Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 1 854 505,06 0,00
Počet zobchodovaných kusov CP 1 218
Počet obchodov 47
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 1
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 1
SAX index 329,68 0,00%
SAX Index 329,68 0,00% 20. nov 2018
20. 11. 2018 
329,68 19. 11. 2018 
329,68 16. 11. 2018 
330,64 15. 11. 2018 
331,11 14. 11. 2018 
332,99 13. 11. 2018 
332,04 12. 11. 2018 
333,75 9. 11. 2018 
334,22 8. 11. 2018 
330,97 7. 11. 2018 
331,43 6. 11. 2018 
331,9 5. 11. 2018 
332,33 2. 11. 2018 
334,51 31. 10. 2018 
334,06 29. 10. 2018 
332,83 26. 10. 2018 
336,34 25. 10. 2018 
336,34 24. 10. 2018 
335,87 23. 10. 2018 
334,16 22. 10. 2018 
333,69 19. 10. 2018 
333,69 18. 10. 2018 
337,39 17. 10. 2018 
336,01 16. 10. 2018 
336,01 15. 10. 2018 
335,08 12. 10. 2018 
331,88 11. 10. 2018 
331,88 10. 10. 2018 
332,35 9. 10. 2018 
335,11 8. 10. 2018 
329,49 5. 10. 2018 
329,01 4. 10. 2018 
329,01 3. 10. 2018 
329,01 2. 10. 2018 
328,54 1. 10. 2018 
329,01 28. 9. 2018 
331,38 27. 9. 2018 
328,49 26. 9. 2018 
328,07 25. 9. 2018 
328,07 24. 9. 2018 
328,07 21. 9. 2018 
328,07 20. 9. 2018 
328,07 19. 9. 2018 
325,29 18. 9. 2018 
333,22 17. 9. 2018 
332,74 14. 9. 2018 
333,22 13. 9. 2018 
333,22 12. 9. 2018 
332,74 11. 9. 2018 
334,88 10. 9. 2018 
334,88 7. 9. 2018 
335,84 6. 9. 2018 
354,87 5. 9. 2018 
354,87 4. 9. 2018 
350,24 3. 9. 2018 
357,65 31. 8. 2018 
359,79 30. 8. 2018 
359,6 28. 8. 2018 
347,62 27. 8. 2018 
347,62 24. 8. 2018 
349,48 23. 8. 2018 
349,48
Oznamy
20. nov 2018 JTD Zmeny náležitostí cenného papiera ...
19. nov 2018 JTB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
19. nov 2018 PNB Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
16. nov 2018 EFE Zmeny náležitostí cenného papiera ...
15. nov 2018 SPO Zmeny náležitostí cenného papiera ...
15. nov 2018 JTD Prijatie cenného papiera a začiato...
15. nov 2018 SLU Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
12. nov 2018 JTB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
9. nov 2018 OTP Informácie o emitentoch - OTP Bank...
9. nov 2018 CII Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
9. nov 2018 CPI Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
9. nov 2018 SLU Ponuky na prevzatie - Kúpele Trenč...
14. nov 2018 !!! Nový Poplatkový poriadok
26. apr 2018 !!! Mimoriadna revízia SDXGroup Ind...
22. feb 2018 !!! Koniec výpočtu výnosovej krivky...
3. jan 2018   Vylúčenie z obchodovania od 3.1...
3. jan 2018   Pásma likvidity pre akcie
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA