11:48 Všeobecná úver.banka 174,00€  11:48 D JTREF 4,50/2023 101,75€  11:48 Všeobecná úver.banka 174,00€ -2,25%  11:16 D JTFG IX 4,00/2023 100,50€  11:16 D JTFG IX 4,00/2023 100,50€  11:16 D JTFG IX 4,00/2023 100,50€  11:16 D JTFG IX 4,00/2023 100,50€  11:16 D JTFG IX 4,00/2023 100,50€  11:16 D JTFG IX 4,00/2023 100,50€  11:05 Dlh. JMH 5,30/2023 106,50€  11:04 TMR II 6,00%/2021 104,75€  11:00 Všeobecná úver.banka 178,00€  10:34 D JTREF 4,50/2023 101,75€  10:34 Chemolak 9,05€ 0,56%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
18. januára 2019
Hlavná stránka
Obchodovanie 18. jan 2019
Názov CPKurzZmena [%] 
Všeobecná úver.banka174,00 EUR0,00
Všeobecná úver.banka174,00 EUR-2,25
Všeobecná úver.banka178,00 EUR0,00
Chemolak 9,05 EUR0,56
Denný sumár 17. jan 2019
Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 2 607 147,01 0,00
Počet zobchodovaných kusov CP 1 210
Počet obchodov 41
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 0
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 2
SAX index 335,89 -0,27%
SAX Index 334,18 0,00% 18. jan 2019
18. 1. 2019 
334,18 17. 1. 2019 
335,89 16. 1. 2019 
336,79 15. 1. 2019 
336,36 14. 1. 2019 
335,08 11. 1. 2019 
335,08 10. 1. 2019 
334,69 9. 1. 2019 
333,66 8. 1. 2019 
335,12 7. 1. 2019 
335,12 4. 1. 2019 
332,37 3. 1. 2019 
332,37 2. 1. 2019 
332,37 28. 12. 2018 
332,37 27. 12. 2018 
332,37 21. 12. 2018 
332,37 20. 12. 2018 
334,08 19. 12. 2018 
334,08 18. 12. 2018 
333,79 17. 12. 2018 
334,99 14. 12. 2018 
334,04 13. 12. 2018 
334,99 12. 12. 2018 
334,99 11. 12. 2018 
334,99 10. 12. 2018 
334,99 7. 12. 2018 
335,46 6. 12. 2018 
334,04 5. 12. 2018 
331,9 4. 12. 2018 
330,96 3. 12. 2018 
331 30. 11. 2018 
329,99 29. 11. 2018 
329,61 28. 11. 2018 
330,54 27. 11. 2018 
330,54 26. 11. 2018 
331,78 23. 11. 2018 
331,01 22. 11. 2018 
331,01 21. 11. 2018 
330,16 20. 11. 2018 
329,68 19. 11. 2018 
329,68 16. 11. 2018 
330,64 15. 11. 2018 
331,11 14. 11. 2018 
332,99 13. 11. 2018 
332,04 12. 11. 2018 
333,75 9. 11. 2018 
334,22 8. 11. 2018 
330,97 7. 11. 2018 
331,43 6. 11. 2018 
331,9 5. 11. 2018 
332,33 2. 11. 2018 
334,51 31. 10. 2018 
334,06 29. 10. 2018 
332,83 26. 10. 2018 
336,34 25. 10. 2018 
336,34 24. 10. 2018 
335,87 23. 10. 2018 
334,16 22. 10. 2018 
333,69
Oznamy
3. jan 2019 JTB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
21. dec 2018 PNB Informácie o emitentoch - UniCredi...
21. dec 2018 JTB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
20. dec 2018 SPO Prijatie cenného papiera a začiato...
20. dec 2018 SPO Prijatie cenného papiera a začiato...
20. dec 2018 JTD Zmeny náležitostí cenného papiera ...
20. dec 2018 JTB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
19. dec 2018 JTD Zmeny náležitostí cenného papiera ...
18. dec 2018 JTB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
18. dec 2018 JTD Zmeny náležitostí cenného papiera ...
17. dec 2018 TAT Informácie o emitentoch - TATRA BA...
21. nov 2018 !!! Dobre spravovaná firma za rok 2...
14. nov 2018 !!! Nový Poplatkový poriadok
26. apr 2018 !!! Mimoriadna revízia SDXGroup Ind...
22. feb 2018 !!! Koniec výpočtu výnosovej krivky...
3. jan 2018   Vylúčenie z obchodovania od 3.1...
3. jan 2018   Pásma likvidity pre akcie
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA