Riadni členovia

 

Československá obchodná banka, a.s.

Michalská 18, 815 63 Bratislava 1

Tel.: 02/5966 8806, 5966 8805, 5966 8810

Fax: 02/5441 4860

Kontaktné osoby: Ing. Rastislav Paulíny, Ing. Stanislav Krivý, Ing. Róbert Hakszer

 

Dexia banka Slovensko a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina

Tel.: 041/5111 448, 5111 414

Fax: 041/5111 435

Kontaktné osoby: Ing. Róbert Jaselský, Ing. Dáša Žideková

 

ING Bank N.V. (Holandsko)

Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Holandsko

prostredníctvom pobočky v SR:

ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky 

Jesenského 4/C, P.O.Box 123, 811 02 Bratislava 1

Tel.: 02/59 346 388, 59 346 245

Fax: 02/52 931 242

Kontaktné osoby: Mgr. Martin Koska, Mgr. Ing. Oľga Dlugopolská

 

J&T BANKA, a.s.

Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika

prostredníctvom pobočky v SR:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 4

Tel.: 02/5941 81 73, 5941 81 72

Fax: 02/5941 81 15

Kontaktné osoby: Ing. Michal Štubňa, Ing. Martin Vajkuny

 

Národná banka Slovenska (NBS nesprostredkováva nákup a predaj cenných papierov)

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1

Tel.: 02/5787 15 13, 5787 15 15

Fax: 02/5865 11 97

Kontaktné osoby: Ing. Katarína Michalidesová

 

OTP Banka Slovensko, a.s.

Štúrova 5, 818 55 Bratislava 1

Tel.: 02/5979 62 70, 5979 62 71

Fax: 02/5296 34 53

Kontaktné osoby: Ing. Rastislav Matejsko

 

PALČO BROKERS o.c.p., a.s.

Panenská 13, 811 03 Bratislava

Tel.: 02/5930 57 11

Fax: 02/5930 57 10

Kontaktné osoby: Ing. Juraj Palčo, Ing. Jozef Sivák

 

Patria Finance, a.s.

Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika

Tel.: (00 420) 221 424 111

Fax: (00420)  221 424 222

Kontaktné osoby: Bc. Michal Zachar

 

Poštová banka, a.s.

Prievozská ul. 2/B, 821 09 Bratislava

Tel.: 02/5960 3246, 5960 3202  

Fax: 02/5960 3253

Kontaktné osoby: Ing. Bianka Kamenická, Tomáš Kreheľ

 

RM-S Market, o.c.p., a.s.

Nám. SNP 14, P.O. Box 127, 810 00 Bratislava 1

Tel.: 02/5932 93 19

Fax: 02/5932 95 17

Kontaktné osoby: Ľuboš Škobla

 

SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.

Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Tel.: 041/50 787 00, 50 787 11, 50 787 61, 50 787 62

Fax: 041/56 249 66

Kontaktné osoby: Ing. Marta Pastorkova

 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

spojovateľka: 02/4862 11 11

Sporotel : 0850 111 888, 0915 111 888, 0910 111 888

 

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Plynárenská 7/B, 821 09  Bratislava

Tel.: 02/4445 57 96

Fax: 02/4445 57 97

Kontaktné osoby: Ing. Branislav Frkáň

 

Tatra banka, a.s.

Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1

Dialog: 02/ 5919 1000, 6866 1000,

0903 903 902 (T-Mobile), 0906 011 000 (Orange),

0850 111 100 (pre mimobratislavských klientov)

 

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Tel.: 02/4950 23 16, 4950 23 66

Fax: 02/4445 17 77

Kontaktné osoby: Ján Laluha, Jozef Hemfinger 

 

VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Vysoká 9, P. O. Box 81, 810 00 Bratislava 1

spojovateľka: 02/5965 1111

Call centrum: 0850 123 123

Kontaktné osoby:  Jana Koláriková, MBA

 

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1 – P. O. Box 90, 829 90 Bratislava 25

Tel.: 02/5055 9401, 5055 9410

Fax: 02/5055 2077

Kontaktné osoby: Ing. Andrej Ungvarský