15:24 EPI 4,20/2018 100,00€  14:55 Slovnaft 55,00€ -1,79%  14:40 EPI 4,20/2018 100,00€  14:38 TMR II 6,00%/2021 100,00€  14:36 TMR I 4,50%/2018 100,00€  14:33 EPI 4,20/2018 100,00€  14:32 TMR I 4,50%/2018 100,00€  14:27 EPI 4,20/2018 100,00€  14:17 TMR II 6,00%/2021 100,00€  14:13 TMR I 4,50%/2018 100,00€  14:01 EPI 4,20/2018 100,00€  13:45 Všeobecná úver.banka 140,00€  13:43 Všeobecná úver.banka 140,00€  13:42 Všeobecná úver.banka 140,00€ -6,67%  11:49 EPI 4,20/2018 100,00€  11:47 TMR I 4,50%/2018 100,00€  11:41 TMR I 4,50%/2018 100,00€  11:33 JTFG III 6,00/16 100,00€  11:32 Tatry Mount. Resorts 23,30€  11:29 TMR I 4,50%/2018 100,00€  11:16 Tatry Mount. Resorts 23,30€  11:16 Prvá strategická 4,00€  11:14 Majetkový Holding 3 44,33€ 3,24%  11:13 Majetkový Holding 45,01€ 0,02%  11:13 Druhá strategická 10,00€  11:08 TMR I 4,50%/2018 100,00€  11:04 JOJ Media House 2021 73,20€ 0,03%  11:04 HZL SPO 74 104,24€ 0,84%  10:31 Allianz-Slov. poist. 220,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
8. februára 2016
Užitočné linky
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA