13:02 Tatry Mount. Resorts 25,50€  13:02 Tatry Mount. Resorts 25,50€  13:02 Tatry Mount. Resorts 25,50€  13:02 Tatry Mount. Resorts 25,50€  13:02 Tatry Mount. Resorts 25,50€ -0,78%  13:02 Tatry Mount. Resorts 25,70€ -1,15%  12:36 Tatry Mount. Resorts 26,00€  12:02 Tatry Mount. Resorts 26,00€  12:02 Tatry Mount. Resorts 26,00€  11:38 D. Eurovea byty 2024 88,70€ -0,34%  10:32 Dlh. JMH 5,30/2023 99,00€ -1,00%  10:32 Tatry Mount. Resorts 26,00€  10:32 Tatry Mount. Resorts 26,00€  10:32 Tatry Mount. Resorts 26,00€ 1,17%  10:32 Prvá strategická 1,20€ -25,00%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
27. júna 2022
Poskytované informácie

Investujúca verejnosť má bezplatný prístup k množstvu informácií priamo na internetovej stránke BCPB www.bsse.sk. Webová stránka burzy zverejňuje v priebehu burzového dňa on-line informácie o obchodovaní s 15-minútovým oneskorením. Každý deň po ukončení obchodovania sú dostupné konečné výsledky obchodovania (t.j. oficiálny kurzový lístok). Webová stránka tiež umožňuje vyhľadávanie obchodných údajov na vybranom cennom papieri, hodnoty indexu SAX, informácie o členoch a emitentoch, štatistiky a mnoho ďalších typov burzových informácií a publikácií.

 

Pre profesionálnych a neprofesionálnych zákazníkov sú k dispozícii aj tieto hlavné servisy:


- Dáta v reálnom čase

Dáta v reálnom čase sú obchodné údaje dostupné s časovým oneskorením menej ako 15 minút od ich vytvorenia a zahŕňajú 3 najlepšie ponuky a 3 najlepšie dopyty. Formát prenosu dát v reálnom čase je dostupný tu:

Špecifikácia údajov v reálnom čase – podrobnosti (.pdf)

 

Dáta po skončení obchodovania

Dáta po skončení obchodovania sú obchodné údaje generované BCPB raz denne po ukončení obchodovania.

Dáta po skončení obchodovania sú poskytované v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu, vrátane záverečných hodnôt SAX Indexu. Formát dát po skončení obchodovania je dostupný tu:

Špecifikácia údajov po ukončení obchodovania – podrobnosti (.pdf)

 

Servis o emitentoch

Táto služba obsahuje poskytovanie denných oznámení a hospodárskych výsledkov emitentov (hospodárske výsledky len o emitentoch na kótovanom hlavnom trhu a kótovanom paralelnom trhu). Denné oznámenia sú poskytované v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu po skončení obchodovania a obsahujú rôzne druhy informácií, napr. prijatie/pozastavenie/ukončenie obchodovania s cenným papierom, zmeny v emisiách alebo u emitenta, oznámenia o valných zhromaždeniach akcionárov emitenta na kótovanom hlavnom trhu a kótovanom paralelnom trhu, informácie o (povinnej) ponuke na prevzatie, informácie o vstupe do likvidácie alebo konkurzu, informácie o zmenách názvov emitentov a pod.

 

Denné váhy a hodnoty SAX Indexu

Táto služba zahŕňa poskytovanie záverečných denných váh a hodnôt SAX Indexu, ktoré sú poskytované v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu.

V prípade záujmu o predplatenie niektorého zo servisov BCPB, musia zákazníci uzatvoriť Zmluvu o poskytovaní informácií a zaplatiť príslušné poplatky podľa platného Sadzobníka za poskytovanie informácií.

 

Zmluva o poskytovaní informácií (.pdf)

Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií (.pdf) – platný od 1.7.2022

 

Aktuálne sadzobníky poplatkov za poskytovanie informácií – platné len do 30.6.2022:

Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií pre profesionálnych šíriteľov dát (.pdf)

Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií pre koncových užívateľov (.pdf)

V prípade jednorazovej žiadosti o informácie si pozrite prosím:

Podmienky poskytovania a používania informácií poskytovaných koncovým používateľom na základe objednávky (.pdf)

 

Pre viac informácií o poskytovaní informácií kontaktujte prosím:

 

Burza cenných papierov v Bratislave

Sekretariát a externá komunikácia

Tel.: +421-2-4923 6198

E-mail: info@bsse.sk

(BCPB odpovie na e-mailové správy do 3 pracovných dní od prijatia.)

 

Údaje o trhu a verejné informácie o primeraných obchodných podmienkach podľa (EÚ) 2017/567 článok 11 (.pdf)

ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA