15:24 EUROVEA 5,50/2027 100,00€  15:08 Dlh.EUROVEA III 2026 82,09€ -1,80%  14:22 D JTFG XIV 5.00/2027 100,00€  14:14 JTEF X 5,10/2026 97,00€  14:09 AUCTOR 5,00/2025 98,01€ -0,01%  14:09 AUCTOR 5,00/2025 98,02€ -1,98%  12:35 Dlhopis JTREF 2025 83,51€ -0,02%  12:35 Dlhopis JTREF 2025 83,53€ -2,43%  12:21 D. Eurovea byty 2024 90,99€ 0,76%  12:21 D. Eurovea byty 2024 90,30€ 0,33%  12:21 D. Eurovea byty 2024 90,00€ 1,68%  11:46 Dlh.Eurovea IV 2026 84,10€ 0,09%  11:11 D. Eurovea byty 2024 88,51€ -0,01%  11:11 D. Eurovea byty 2024 88,52€ -0,23%  11:09 D JTFG XIV 5.00/2027 100,00€  11:07 D. Eurovea byty 2024 88,72€  10:31 D JTFG XIV 5.00/2027 100,00€  10:31 D JTFG XIV 5.00/2027 100,00€  10:31 D JTFG XIV 5.00/2027 100,00€  10:31 D JTFG XIV 5.00/2027 100,00€  10:31 D JTFG XIV 5.00/2027 100,00€  10:31 Zentiva 2 25,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
26. septembra 2022
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 23. 9. 2022
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Upozornenie pre emitentov:
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.9.2022) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za prvý polrok 2022. V zmysle Burzových pravidiel je emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na trhu burzy cenných papierov, povinný najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uverejniť polročnú finančnú správu a spolu s dokladom o uverejnení ju predložiť Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P.O. Box 151, 814 99 Bratislava 1 a Národnej banke Slovenska.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA