Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
17. októbra 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 10. 2021
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Zmena počtu cenných papierov v emisii:
Slovenská sporiteľňa, a.s., ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4000019675 emitenta Lucron Finance 2, s.r.o., oznámila burze, že počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na aktuálnych 5 287.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA