Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
17. októbra 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 13. 10. 2021
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie na trhu kótovaných cenných papierov:
S účinnosťou od 14.10.2021 sa začne obchodovanie na kótovanom hlavnom trhu BCPB s emisiou štátnych dlhopisov č. 243, časť vydaná prostredníctvom syndikátu, ISIN: SK4000019857, emitenta MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Emitent: MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Názov emisie: Štátny dlhopis 243
ISIN: SK4000019857
Druh: dlhopis štátny (skratka CP: 2MFR243E)
Objem emisie: 5 000 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 1 000 000 000,- EUR)
Menovitá hodnota: 1,- EUR
Úrokový výnos: pevný 1,000 % p.a. (actual/actual ICMA)
Dátum splatnosti emisie: 13.10.2051
Dátum kótovania a začatia obchodovania na BCPB: 14.10.2021
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA