Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
17. októbra 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 11. 10. 2021
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Informácie o hospodárení emitentov:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. poskytol BCPB neauditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30.6.2021, podľa ktorých spoločnosť dosiahla stratu 3 327 000,- EUR.
Emitent tiež poskytol BCPB neauditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30.6.2021, podľa ktorých spoločnosť dosiahla stratu 3 400 000,- EUR.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA