Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
13. júna 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 18. 5. 2021
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Ukončenie obchodovania:
S účinnosťou od 19.5.2021 bude ukončené obchodovanie s emisiou dlhopisov ISIN: SK4000017745 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, na regulovanom voľnom trhu BCPB z dôvodu zrušenia emisie v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA