Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
10. apríla 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 7. 4. 2021
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom voľnom trhu Tatra banka, a.s. oznámil BCPB, že dňa 30.4.2021 o 10.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) formou korešpondenčného hlasovania. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 23.4.2021.

Program:
- riadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa a rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend,
- menovanie audítora,
- zmena stanov,
- voľba člena dozornej rady,
- pravidlá odmeňovania,
- nadobudnutie vlastných akcií.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA