Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
10. apríla 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 1. 4. 2021
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Informácie o hospodárení emitentov:
Emitent kótovaných cenných papierov Slovenská sporiteľňa, a.s. poskytol BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2020, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 114 633 000,- EUR.
Emitent zároveň poskytol aj auditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2020, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 107 992 000,- EUR.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA