Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
10. apríla 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 25. 3. 2021
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov OTP Banka Slovensko, a.s. oznámil BCPB, že dňa 27.4.2021 o 10,00 hod. sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v budove Binarium, Digital Sanctuary, Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava (výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov).
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ je 24.4.2021.

Program MVZ:
- voľba člena dozornej rady,
- rozhodnutie o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti na KBC Bank NV v rámci uplatnenia práva výkupu týchto akcií.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA