Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
6. marca 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 18. 2. 2021
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Zmena výšky úrokového výnosu:
Slovenská sporiteľňa, a.s., ako emitent dlhopisov ISIN: SK4000017745, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,182 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 21.2.2021 do 21.8.2021.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA