Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
6. marca 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 18. 2. 2021
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Zmena počtu cenných papierov v emisii:
Across Funding, a.s., ako emitent emisie dlhopisov ISIN: SK4000017471, oznámil burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 117 117.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA