11:22 JOJ Media House 2021 98,00€  11:18 JOJ Media House 2021 98,00€  11:18 JOJ Media House 2021 98,00€  11:12 JOJ Media House 2021 98,00€  11:00 Tatry Mount. Resorts 32,00€  10:31 D Alpha Quest 5/2025 100,00€  10:31 AUCTOR 5,00/2025 100,00€  10:31 D RPF II 5,30/2026 100,00€  10:31 EMG 4,90/2024 99,00€  10:31 EMG 4,90/2024 99,00€  10:31 Dlhopis JTREF 2025 80,01€ -2,40%  10:31 JOJ Media House 2021 98,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
16. septembra 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 21. 1. 2021
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Povinná ponuka na prevzatie:
Emisia: Všeobecná úverová banka, a.s.
ISIN: SK1110001437 (VP1110001437, skratka VP: 1VUB099E)
Navrhovateľ: Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Boulevard du Prince Henri 35, Luxemburg, 1724 Luxemburské veľkovojvodstvo
Zverejnenie ponuky: 21.1.2021, Hospodárske noviny
Lehota platnosti: 30 kalendárnych dní
Cena ponuky: 151,41 EUR za 1 akciu
Spôsob prijatia ponuky: Ponuku na prevod akcií je možné prijať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, ktorý je členom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
Dôvod vyhlásenia ponuky: Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia emitenta o ukončení obchodovania s akciami na BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA