Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
23. januára 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 11. 1. 2021
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Na základe informácie emitenta:
Ekostav a.s., ako emitent emisie akcií, oznámil BCPB, že bol zmenený názov a sídlo emitenta na EKOSTAV a.s., Moldavská cesta 10, 040 11 Košice.
Na základe tejto informácie BCPB zmenila príslušné údaje v emisii akcií ISIN: CS0005046754 uvedeného emitenta s účinnosťou od 12.1.2021 na regulovanom voľnom trhu.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA