Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
23. januára 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 21. 12. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov OTP Banka Slovensko, a.s. oznámil BCPB, že dňa 18.1.2021 o 10,00 hod. sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v budove Binarium, Digital Sanctuary, Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava (výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov).
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ je 15.1.2021.

Program MVZ:
- odvolanie a voľba členov dozornej rady,
- absolutórium pre členov predstavenstva a dozornej rady.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA