Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
23. januára 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 30. 11. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Na základe oznámenia Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP):
Menovitá hodnota akcií emitenta Mraziarne a.s. Sládkovičovo, bola znížená z 33,193919 EUR na 7,- EUR v CDCP (aktuálna výška základného imania po zmene je 2 745 185,- EUR).
Na základe tejto informácie BCPB zmenila príslušné údaje v emisii akcií ISIN: CS0009006150 uvedeného emitenta s účinnosťou od 1.12.2020 v mnohostrannom obchodnom systéme.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA