Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
23. januára 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 23. 11. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. oznámil BCPB, že dňa 23.12.2020 o 10,00 hod. sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v sídle spoločnosti. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ je 20.12.2020.

Program:
- rozhodnutie o prenesení právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov, doplnení a odvolaní v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona na predstavenstvo spoločnosti,
- rozhodnutie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA